UČITELÉ

 

Jana Hrabaňová

- Suzuki učitelka houslí (level 5 zkoušky ESA)

- vyučuje v Suzuki studiu Praha (Studio Dobeška, Nad Lomem 1770, 147 00 Praha 4)

- kontakt: jana.hrabanova@gmail.com

- web: http://www.suzukimetoda.cz

Martina Pudelová

- Suzuki učitelka houslí (level 1 zkoušky ESA)

- vyučuje v Suzuki studiu Praha (Studio Dobeška, Nad Lomem 1770, 147 00 Praha 4)
  a v Suzuki studiu Olomouc (FZŠ Komenium a MŠ Olomouc, 8. května 29, 771 00 Olomouc)

- kontakt: martasek.p@seznam.cz

- web: http://www.triolas-olomouc.com

Uršula Fortin

- Suzuki učitelka houslí (level 1 zkoušky ESA)

- vyučuje v Praze (Za Strahovem 10, 160 00 Praha 6)

- kontakt: ursulinka@hotmail.com

 

Maria Bengoechea

- Suzuki učitelka klavíru (level 1 zkoušky ESA)

- vyučuje v Praze ve Studiu Dobeška (Nad Lomem 1770, 147 00 Praha 4) a
  Žižkov Studiu (Vlkova 5, 130 00 Praha 3)

- kontakt: mbengoech@gmail.com

- web: http://suzukipiano.cz