O NÁS

 

Česká Suzuki asociace (ČSA)

Česká Suzuki asociace, z. s. byla založena v roce 2017 a je jednou z členských zemí Evropské Suzuki Asociace (ESA). Jejím posláním je rozvíjet a chránit vzdělávací hudební metodu a filozofii japonského pedagoga Shinichi Suzukiho a zajišťovat profesionální standardy Suzukiho metody v ČR. ČSA je jedinou organizací v České republice, které je na základě dohody mezi Evropskou Suzuki asociaci a Mezinárodní Suzuki asociací uděleno právo k užívání jména a značky „Suzuki“.

Stanovy ke stažení zde.

 

ČSA slouží jako platforma pro učitele, studenty, rodiče, hudebníky a příznivce Suzukiho metody v ČR a zajišťuje tyto aktivity:

- výuka dětí od 3 let Suzukiho metodou (v současnosti hra na housle a klavír)

- organizace koncertů, workshopů, přednášek a seminářů

- podpora vzdělání učitelů v souladu s pokyny ESA

- podpora certifikovaných Suzuki učitelů v realizaci vlastní praxe při výuce Suzukiho metody

- ochrana Suzukiho metody a její užívání pouze kvalifikovanými Suzuki učiteli

 

Představenstvo ČSA

Jana Hrabaňová – předsedkyně

Martina Pudelová – místopředsedkyně, tajemnice

Uršula Fortin

Maria Bengoechea

 

Evropská Suzuki Asociace (ESA) – sdružuje národní Suzuki organizace v Evropě, na středním Východě a v Africe.  Jejím hlavním cílem je šíření myšlenek Shinichi Suzukiho a udržování kvality jeho vzdělávacího přístupu prostřednictvím poskytování výcviku Suzuki učitelů. Více: http://www.europeansuzuki.org

 

Mezinárodní Suzuki Asociace (ISA) je celosvětová zastřešující organizace Suzuki asociací a slouží jako koordinační centrum pro Suzukiho metodu ve světě. Je jedinou institucí autorizovanou k udělování práv k užití jména a značky „Suzuki“. Více: http://internationalsuzuki.org

Kromě ESA ji tvoří další 4 členové:

- Interim Asia Region Suzuki Organization (Asie mimo Japonsko): www.asiasuzukimethod.org

- Pan-Pacific Suzuki Association – PPSA (Austrálie, Nový Zéland a jižní Pacifik): www.suzukippsa.org

- Suzuki Association of the Americas – SAA (Severní a Jižní Amerika): www.suzukiassociation.org

- Talent Education Research Institute – TERI (Japonsko): www.suzukimethod.or.jp